Klasser for truck

Truckførerbevist er et yrkesbevis og gjelder hele livet. Forskjellige trucker tilhører forskjellige truckklasser, du må være sertifisert i riktig klasse får å få kjøre den tilhørende trucken.


Ikke-løftende og ikke-stablende trucker (klasse 1)

T1 – Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform til og med 10 tonn

Trekk – og skyvetrucker, truck med fast lastplattform (plattformtruck), palletrucker og lavtløftende

plukktrucker. Brukes mye i butikker til for eksempel å ta imot varer fra lastebil.
I tillegg: Ledearmstyrte (fører går) stablende høytløftende trucker
Teori og praksis og oppkjøring inkludert i vårt Truckkurs T1 – T4


Stablende høytløftende trucker til og med 10 tonns løftekapasitet med Permanent førerplass på trucken (klasse 2 til 5)

T2 – Skyvemast – og støttebenstrucker

Disse truckene har som regel høy løftehøyde
Teori og praksis og oppkjøring inkludert i vårt Truckkurs T1 – T4


T3 – Sidestablende trucker (smalgang), høytløftende

plukktrucker og førerløftet trucker

Brukes hvor det er trangt imellom reolene
Teori inkludert i vårt Truckkurs T1 – T4, Praksis og oppkjøring inkludert når du tar det i Oslo, Drammen eller Sandefjord


T4 – Motvektstrucker med mast eller teleskopbom

Dette er den vanligste trucktypen og det folk vanligvis forbinder med en truck.
Teori og praksis og oppkjøring inkludert i vårt Truckkurs T1 – T4


T5 – Sidelastere

Teori inkludert i vårt Truckkurs T1 – T4


Stortrucker med løftekapasitet over 10 tonn (klasse 6-8)

For å kjøre opp til trucker med løftekapasitet over 10 tonn må du ha hatt truckbevis på klasse T4 i 1 år og ha praktisert kjøring på T4 truck.

T 6 – Sidelaster

T 7 – Portaltruck

T 8 – Motvektstrucker med mast og gaffelarmer

T 8.1 Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk Brukes til å løfte containere

T 8.2 Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo Brukes til å løfte tømmer

T 8.4 Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert containeråk Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert tømmerklo


T20 – Andre typer trucker som trenger spesifikk opplæring

For opplæringsplaner se Arbeidstilsynet sine sider: Opplæringsplaner for truck